Greeting from the Patron

Greeting from his excellency Dr. János Áder, President
of the Republic, Parton of the Eastcentgard III Conference

Esteemed Conference!

It was close to 250 years ago that Jakab Winterl, a professor at the first medical faculty in Hungary came to an important decision. As head of the chemistry department, he founded an educational botanical garden at the university – the first of its kind in Hungary. As is usually the case with innovative people with foresight, he initially also had to overcome a lot of difficulties. He needed funding for the upkeep of the university botanic park, gathering the funds required a lot of effort. However, Winterl did not give up. In one of his letters, he wrote that future doctors were not familiar enough with active ingredients and reasoned for maintaining the garden saying “… botany needs to be considered more seriously.”

I do not need to prove to you – esteemed Ladies and Gentlemen – who are meeting in Budapest that the statement of Jakab Winterl about the significance of botany close to two and a half centuries ago has proven to be correct in many ways. The spread of special plant communities created according to unique considerations has also given a new impetus to numerous areas of research in our country. Species catalogues were compiled one after the other, making it possible to assess the characteristics and the chances of acclimatisation of different plants. It wasn’t only the gardens that flourished but academia processing the knowledge related to them also blossomed. Furthermore, lay botany lovers could also enjoy this created beauty.

Later it became a practice of exacting land owners to think beyond considerations of image and comfort and to shape the natural environment with professional care. Hungary owes many of its best, still remaining valuable collections to such exemplary private initiatives (by former land owners and churches). The two objectives: research and the visual delight do not contradict each other. These dedicated places help to preserve rarities that have come close to extinction, while over the years it has also become possible to breed new strains that are capable of adapting to the changed climatic conditions. Arboretums and botanic gardens open to the public around Hungary are also extremely popular and draw huge audiences. By presenting the diversity of plant species they raise awareness about the importance of biodiversity and environment protection. Besides constituting a one-of-a-kind genetic bank for the conservation of species, they also play a huge educational and awareness raising role.

Esteemed Ladies and Gentlemen,

Enjoying the legacy and dedication of Hungarian botanists, the Hungarian Association of Arboreta and Botanic Gardens Historic, which is celebrating its 25th anniversary this year is happy to welcome the delegates of the Eastern and Central European Botanic Gardens Conference. I hope that beyond the professional discussions, the participants of the conference will demonstrate again that these gardens and parks are representatives of the ecological approach. You are not guardians of unchanged museum artefacts, but values of living nature. Natural values, with which humanity lives in a mutual dependency and has received much more from it so far than all the attention and responsibility than it returned. Therefore, I wish you a lot of success at your conference - carrying on the intellectual legacy of Jakab Winterl – in giving “serious consideration” to botany in the interest of all of us.

Budapest, 2017. October
János Áder

Dr. Áder János Köztársasági elnök úr fővédnöki köszöntője

Tisztelt Konferencia!

Lassan 250 esztendeje, hogy az első magyar orvostudományi kar egyik professzora, Winterl Jakab fontos elhatározásra jutott. A vegytani tanszék vezetőjeként botanikus tankertet alapított az egyetemen – az első ilyen kertet Magyarországon. Ahogy az már az újító, a jövőért cselekvő emberekkel lenni szokott, eleinte neki is sok nehézséggel kellett megküzdenie. Az egyetemi növénypark fenntartásához támogatásra volt szüksége, a költségek előteremtése pedig nem kis munkájába került. Winterl azonban nem adta fel. Egyik levelében azt írta, hogy a leendő orvosok nem ismerik eléggé a hatóanyagokat, és e szavakkal érvelt a kert fenntartása mellett: „…a botanikáról komolyabban kell gondolkodni.”

Önöknek – tisztelt Hölgyeim és Uraim –, akik a napokban Budapesten cserélnek eszmét, aligha kell bizonygatnom, hogy Winterl Jakab közel két és fél évszázados megállapítása a botanika jelentőségéről többszörösen beigazolódott. A különleges, egyedi szempont szerint kialakított növénytársulások elterjedése hazánkban is számos kutatási területnek adott új lendületet. Sorra születtek a fajkatalógusok, fel lehetett mérni az egyes növények tulajdonságait és honosítási esélyeit. Nemcsak a kertek virágoztak, hanem a belőlük nyert tudással dolgozó tudományok is. Mindezek mellett a laikus növényrajongók is örömüket lelték a létrehozott szépségben.

Később az igényes birtokosok szokásává vált, hogy területeiken – a látványon és a kényelmi szempontokon túlmenően – tudományos szakszerűséggel alakítsák a természeti környezetet. Magyarország sok ilyen, példásan tudatos magánfejlesztésnek (egykori földbirtokosoknak és egyházaknak) köszönheti máig megmaradt, értékes gyűjteményeinek legjavát. A két cél: a kutatásé és a gyönyörködtetésé ma sem mond ellent egymásnak. Ezeken a kitüntetett helyeken meg lehet őrizni a kipusztulás közelébe került ritkaságokat, miközben az évek során megváltozott klímakörülményekhez alkalmazkodni képes, új nemesítések is születhetnek. A közönség előtt nyitott arborétumok és botanikus kertek Magyarországon is nagy népszerűségnek örvendenek, rengeteg a látogatójuk. A növényfajok sokféleségének bemutatásával a közfigyelem elé tárják a biodiverzitás, a környezetvédelem fontosságát. Miközben pótolhatatlan, fajmegőrző génbankot képeznek, a szakmán kívüli, nevelő-ismeretterjesztő szerepük is hatalmas.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A magyar botanikusok történelmi örökségével, elkötelezettségével a tarsolyában az idén 25 esztendős Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek Szövetsége bizonyosan örömmel látja vendégül az Eastern and Central European Botanic Gardens Conference küldötteit. Bízom benne, hogy a tanácskozás résztvevői a szakmai beszélgetéseken túl ismét megmutatják, hogy ezek a kertek és parkok az ökológiai szemlélet hírvivői. Önök nem változatlan múzeumi tárgyakat őriznek, hanem az élő természet értékeit. A természetét, amellyel az emberiség kölcsönös egymásrautaltságban él együtt, s amelytől mindezidáig sokkal többet kapott, mint amennyit figyelemmel, felelősséggel viszonozott. Ezért tanácskozásukhoz − Winterl Jakab szellemi örökségének ápolásához −, a botanikáról való „komoly gondolkodáshoz” mindannyiunk érdekében sok sikert kívánok!

Budapest, 2017. október
Áder János